رونمایی از سامانه بیت‌الغزل

چالشی برای تحول خواهی در تعلیم و تربیت

ضرورت پرداختن به مسئله آموزش و پرورش در اقدامات تصمیم‌گیران در دولت‌های مختلف، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و در اولویت‌ها جایگاه ویژه‌ای ندارد. از طرفی عدم شناخت درست نظام آموزش و پرورش و نداشتن برنامه عملیاتی برای مواجهه با شبکه مسائل پیچیده فضای تعلیم و تربیت در راستای ایجاد تحول بنیادین، در مواردی، سبب اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های غلطی شده که آسیب‌هایی جدی به پیکره نظام تعلیم و تربیت وارد کرده است.

بیت‌الغزل با استفاده از ظرفیت مشارکت جمعی فعالان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت، دیده‌بانی برای مسائل لایه حکمرانی و کلان آموزش و پرورش است که با هدف ارتقاء توجه به آموزش و پرورش و بسترسازی برای طرح دیدگاه‌ها و برنامه‌ها در جهت رسیدن به تحول بنیادین با راهبری موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان فعالیت می‌کند.

در کوتاه مدت، فرصت انتخابات و توجه عمومی ناشی از آن به مسائل کشور، زمینه‌ای است که می‌توان در این بستر به‌دنبال ارتقاء توجه به مسئله آموزش و پرورش بود و امکان ارزیابی رویکردها و برنامه‌های افراد مختلف در حوزه وزارت آموزش و پرورش را فراهم آورد.

به همین منظور، در فاز اول بیت‌الغزل، با نظرخواهی از فعالان  و صاحب‌نظران آموزش و پرورش، اسامی افراد مستعد و صاحب‌نظر برای گزینه وزارت گردآوری می‌شود و بر اساس برآیند نظرات، لیست اولیه‌ای از برگزیدگان در پایگاه اینترنتی بیت‌الغزل به نشانی http://beytolqazal.ir منتشر‌ و برای هرکدام از این افراد پروفایلی در نظر گرفته می‌شود.

لذا با اهمیت این موضوع، جویاکتاب به عنوان راهبرد مسائل تعلیم و تربیت خود، از مخاطبین و فعالان در این حوزه دعوت به مشارکت در این فرآیند را دارد…

مدیر سایت