راهکارهای مسائل مدیریت در خدمات اطلاعاتی و علم‌ سنجی

شناسه محصول: s201907-1790 دسته: ,
نقد و بررسی اجمالی

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پویا با هدف خدمت رسانی به کاربران، بازده فعالیت اطلاعاتی خویش را در اختیار کاربران قرار می دهند و لازم است برای دستیابی به عملکرد بهتر، بهره وری بیشتر و توفیق در دنیای رقابتی کنونی، به شیوه مناسبی مدیریت شوند. مدیران و متخصصان این مراکز در تلاش اند با کاربرد اصول علمی، مبانی نظری و فنون به کار رفته در سایر رشته های علمی نظیر مدیریت، ریاضی و آمار به این هدف مهم برسند. اثر حاضر برگردان فارسی کتابی برای حل مسائل حرفه ای مدیریت مراکز اطلاع رسانی با رویکرد مذکور است. این اثر بنا به ضرورت، برنامه مطالعاتی مفیدی را در شش فصل برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و علم سنجی فراهم می آورد.

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
پیشگفتار مترجم
پیشگفتار
دربارۀ نویسنده
فصل اول: اندازه‏گیری عملکرد
تعاریف شاخص‏های عملکرد
تهیه و توسعة شاخص‏های عملکرد
کیفیت دادهها برای مقیاسهای عملکرد
مقایسة شاخص‏های عملکرد
اندازهگیری کیفیت از طریق نمونهگیری
شاخصهای عملکرد برای خدمات اطلاعاتی الکترونیک
شاخص‏های فرایند
فصل دوم: همکاری و تشریکمساعی
معمای دوراهی زندانی
تحول راهبردها و هنجارهای رفتاری
تحلیل شبکة اجتماعی
فصل سوم: قانون پارتو و مشکلات رضایت کاربران
رشد گوگل
ترویج شبکه‏ها و جوامع کاری
منحنی J و قانون پارتو
مطالعات کتابسنجی
ارزیابی بهرهوری تحقیقاتی یک دانشگاه از طریق وبگاه آن
مجلات الکترونیک و مسئلة کهنگی
ضریب‏های تأثیر
کاربردهای منحنی لورنز
اندیشه‏های نهایی دربارة رضایت کاربران
فصل چهارم: ارزیابی تأثیر و هزینه
اصول قیمتگذاری
سهمیهبندی در مقابل اولویتبندی
تأثیرات قیمتگذاری و الگوسازی در تقاضا
تخمین تأثیر فوری
مزایای صرفهجویی در زمان
اندیشه‏های نهایی دربارة ارزیابی تأثیر
فصل پنجم: اطلاعات و عدم اطمینان
تجزیهوتحلیل تصمیمات اطلاعاتی
اصلاح عقیده
مشکلات استنتاج بَیزی
حفظ وجهه و به حداقل رساندن پشیمانی
تخمین احتمالات و ارزشهای مورد انتظار
ارائة میزان خطرپذیری
سخن پایانی دربارة ارائة سودمندی و خطرپذیری
فصل ششم: پیشبینی و شبیهسازی
رگرسیون خطی
رگرسیون خطی چندمتغیّره
روابط غیرخطی
تخمین روند‏ها
رگرسیون استنتاجی
صف و سهمیهبندی
شبیهسازی جریان کار
نگاشت فعالیت مراجعان در کتابخانه
فصل هفتم: کلام آخر
کتابشناسی
واژهنامه فارسی به انگلیسی
واژهنامه انگلیسی به فارسی
نمایه

مشخصات کلی
سایر مشخصات
تعداد صفحات

نویسنده

مترجم

ناشر

شماره چاپ

تاریخ چاپ

شابک

موضوع

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی