تکنیکهای عملیات روانی

نقد و بررسی اجمالی

موضوع کتاب، بررسی جنگ نرم در چهارچوب نقش و کارکرد قدرت، امنیت و تهدید نرم و شرح مسأله انقلاب نرم در قالب نظریه امنیتی است.
مطالب اثر در دو بخش کلّی و شش فصل تدوین و تنظیم شده است. چهار دیدگاه نظری درباره انقلاب نرم در فصل نخست تحلیل و بررسی شده است. قدرت نرم، تهدید نرم و امنیت نرم در فصول دوم تا چهارم کتاب تشریح شده است. در هر فصل به تعاریف، ماهیت، ویژگی ها، ابزار و شیوه های عمل این مؤلفه ها اشاره شده است. الگوهای ارتباطی قدرت، امنیت و تهدید نرم و الگوی فرآیندی انقلاب نرم، محورهای اصلی دو فصل پایانی کتاب است. نگارنده در این پژوهش تلاش کرده تا مدل های ارتباطی میان مؤلفه های جنگ نرم و همبستگی عناصر شناختی شامل افکار و باورها و رفتارها را مورد تحلیل قرار دهد.

برچسب:
پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی
    • فروشنده: مصطفی
    • هنوز امتیازی داده نشده است!