4

نمایش 1–20 از 172 نتیجه

 • 7,000 تومان

  An Introduction to Methodology for TEFL-TESL – روش تدریس

 • 77,000 تومان

  English for the Students of Dentistry – انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی

 • 9,000 تومان

  English for the Students of Engineering Drawing – انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه‌ کشی و طراحی صنعتی

 • 25,000 تومان

  English for the Students of Mathematics – انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی

 • 11,000 تومان

  English for the Students of Nautical Studies – انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

 • 10,000 تومان

  English for the Students of Optometry – انگلیسی برای دانشجویان رشته بینایی سنجی

 • 10,000 تومان

  English for the Students of Speech Therapy – انگلیسی برای دانشجویان رشته گفتار درمانی

 • 9,000 تومان

  Focus on Academic Words in English (A Textbook for the First General English Course of University Students) – آموزش واژگان دانشگاهی در زبان انگلیسی (قابل استفاده برای زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌ های علوم انسانی، هنر، پزشکی، علوم پایه و فنی مهندسی)

 • 42,000 تومان

  General English – زبان عمومی

 • 23,000 تومان

  Histoire de la littérature française XVIIe et XVIIIe siècles – تاریخ ادبیات فرانسه قرن 17 و 18

 • 39,000 تومان

  HISTOIRE DE LA TRADUCTION:Entre l’Iran et la France – دیرینه‌ شناسی ترجمه (میان ایران و فرانسه)

 • 14,000 تومان

  Introduction to English Literature: I – درآمدی بر ادبیات انگلیسی (1)

 • 17,000 تومان

  Les théories de la traduction (Les problèmes de la traduction des textes littéraires persans en français) – نظریه‌ های ترجمه( مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه)

 • 20,000 تومان

  Materials Development for English Language Teachers: A Practical Guide – راهنمای عملی تهیه و تدوین مطالب درسی برای معلمان زبان انگلیسی

 • 9,000 تومان

  Reading Comprehension (1) – خواندن و درک مفاهیم (1)

 • 19,500 تومان

  آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد پنجم):فیض کاشانی

 • 9,200 تومان

  آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلدسوم: امام محمد غزالی

 • 49,000 تومان

  آزادسازی اقتصادی

 • 25,000 تومان

  آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

 • 15,000 تومان

  آمارگیری نمونه‌ای