موجود در انبار

44,400 تومان

نویسنده

مترجم

موضوع

شابک

توضیحات

جنین شناسی مور مبتنی بر اطلاعات بالینی می باشد که دانشجویان پزشکی با بررسی جامع و آسان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. توضیحات به طور واضح نوشته شده و به خوبی ساختار یافته است که شامل اطلاعات مورد نیاز و راهنمایی بالینی گرا برای توسعه انسانی می باشد. در این کتاب به توضیح مرحله به مرحله برای توصیف ارگان جنین و توسعه سیستم انسانی می پردازد. همچنین این کتاب شامل آخرین پیشرفت های جنین شناسی – علل و نقایص زایمان و نقش زن ها و معرفی مواردبالینی در توسعه انسانی می باشد. تصاویر مندرج و متناسب با متن می تواند به درک بهتر مفاهیم و یادگیری مطالب کمک قابل توجهی کند.

x