آشنایی با ویراستاری و نشر

شناسه محصول: s201907-1777 دسته: ,
نقد و بررسی اجمالی

کتابهای بسیاری در باره ویرایش به زبان فارسی انتشار یافته است، اما این کتاب نخستین اثری است که بر رابطه نزدیک و جدایی ناپذیر میان  ویرایش و نشر تأکید کرده است. آشنایی با این ارتباط، به فهم بهتر موضوع کمک می کند. دانشجویان با این کتاب، که به قلم نویسنده ای با تجربه در زمینه نشر و ویرایش و دارای چندین تألیف در این باره نوشته شده است، با بنیادهای نشر و ویرایش، انواع  و کاربردهای ویرایش آشنا می شوند؛ نیز  این کتاب برای خوانندگانی سودمند خواهد بود که بخواهند فعالیت انتشاراتی را آغاز کنند، یا در سازمان خود به نشر  و ویرایش بپردازند.

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
یادداشت آغازین
یادداشت آغازین
بخش یکم: ویرایش
فصل یکم: چرا آشنایی با ویرایش و نشر لازم است؟
تعریف نشر
نشر و انتقال اطلاعات
نقش اطلاعات در گذر تاریخ
نقش جدید اطلاعات
نهادهای اطلاع رسان و نشر
خلاصه
پرسشها
فصل دوم: پیدایش و تحول نشر و تأثیر آن بر ویرایش
زمینۀ پیدایش نشر
چند جنبش و نشر
زمینۀ پیدایش ویرایش جدید
تأثیر تحولات دیگر بر نشر
خلاصه
پرسشها
فصل سوم: واژه و تعریف ویرایش
واژۀ ویرایش و پیشینة آن
ویرایش چیست؟
گسترۀ ویرایش
خلاصه
پرسشها
فصل چهارم: نشانه های ویرایشی در ویرایش کاغذی و الکترونیکی
در ویرایش کاغذی
در ویرایش الکترونیکی
خلاصه
پرسشها
فصل پنجم: گونه های ویرایش و انواع ویراستاران
دسته بندی ویرایش
انواع ویراستاران پیشاتولید
ویراستاران پساتولید
خلاصه
پرسشها
فصل ششم: ویرایش تکوینی
در نشر اثرآفرین
در نشر اثرْگزین
به سفارش پدیدآورنده
ویرایش تکوینی و فنّاوریهای الکترونیکی
خلاصه
پرسشها
فصل هفتم: ویرایش ساختاری
ساختار
انواع ساختار
شرایط لازم ویراستار ساختاری
اصلهای کلی ویرایش ساختاری
روند ویرایش ساختاری
بررسی نمونه ای از ویرایش ساختاری
خلاصه
پرسشها
فصل هشتم: ویرایش محتوایی و ساختاری­ محتوایی
ویرایش محتوایی
ویرایش ساختاری­ محتوایی
خلاصه
پرسشها
فصل نهم: ویرایشهای زبانی، ادبی، اسلوبی
ویرایش زبانی
ویرایش ادبی
اصلهای ویرایشهای ادبی
بازنگاری ادبی
ویرایش اسلوبی
خلاصه
پرسشها
فصل دهم: هشت گونۀ دیگر ویرایش
ویرایش استنادی
ویرایش بنیادی
ویرایش ترجمه
ویرایش تصویر
ویرایش صوری
ویرایش علمی
ویرایش منابع مرجع
ویرایش نامرئی
خلاصه
پرسشها
فصل یازدهم: اصول و اخلاق در ویرایش
درآمد
اصول اخلاقی در ویرایش ناظر به چیست؟
نکته ها و توصیه های دیگر
خلاصه
پرسشها
بخش دوم: نشر
فصل دوازدهم: رویکرد به نشر
از کجا آغاز کنیم؟
چرا سازمان می خواهد منتشر کند؟
کدام نشر برای سازمان مناسب تر است؟
خلاصه
پرسشها
فصل سیزدهم: نشرشناسی
نشر از چه عنصرهایی تشکیل می شود؟
آیا نشر تأثیرگذار است؟
آیا نشر تأثیرپذیر است؟
مانعهای نشر
خلاصه
پرسشها
فصل چهاردهم: هدف، ساختار و گستره در نشر
هنجار در نشر
هدف، وظیفه، ساختار
گونه های ساختار
گسترۀ نشر
خلاصه
پرسشها
فصل پانزدهم: بنیادهای نشر
پدیدآورندگان
مخاطبان
ناشران و دیگر صنفهای وابسته
خلاصه
پرسشها
فصل شانزدهم: مراحل در نشر
از اندیشه تا پدید آمدن
از تحویل اثر تا آستانۀ نشر
از نشر به بعد
خلاصه
پرسشها
فصل هفدهم: انواع ناشران و کارکردهایشان
ناشران اثرآفرین و اثرگزین
ناشران سودگرا
ناشران عقیده گرا
ناشران آثار پژوهشی
ناشران آثار آموزشی
ناشران منابع مرجع
انواع دیگر ناشران
خلاصه
پرسشها
فصل هجدهم: نشر الکترونیکی
اصطلاح شناسی و تعریف
کتاب الکترونیکی
مراحل انتشار کتاب در نشر الکترونیکی
خلاصه
پرسشها
فصل نوزدهم: دیگر پدیده های رایج و در راهِ نشر الکترونیکی
نشر رومیزی
نشر درخواستی
خودْناشری
نشرسراها
خلاصه
پرسشها
فصل بیستم: اقتصاد و توسعۀ نشر
درآمد
برآورد هزینه ها در نشر
حاشیۀ سود
نشر و توسعه
خلاصه
پرسشها
فهرست منابع
پیوستها
واژه نامۀ فارسی به انگلیسی
واژه نامۀ انگلیسی به فارسی
نمایه

مشخصات کلی
سایر مشخصات
تعداد صفحات

نویسنده

ناشر

شماره چاپ

تاریخ چاپ

شابک

موضوع

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی