ترسیم نقشه های علمی – اصول، فنون و ابزارها

شناسه محصول: s201907-2130 دسته: ,
نقد و بررسی اجمالی

ارائه مفاهیم پیچیده با زبان تصویر که از آن به نام «مصورسازی» یاد می شود، یکی از مقوله های مهم در حوزه های علمی مختلف در عصر حاضر است.با استفاده از فنون مصورسازی می توان امکان تفسیر حجم عظیمی از اطلاعات را با سرعت و سهولت بیشتری برای مخاطبان فراهم ساخت. در واقع با هدف ارائه نگاهی کلان به علم از وجوه مختلف، حوزه ای مستقل در علمسنجی ایجاد شده و گسترش یافته که کارکرد آن مصورسازی ساختارهای فکری، اجتماعی و شناختی علم در قالب ترسیم نقشه های علمی است.مؤلف در این کتاب کوشیده است مباحث مرتبط با ترسیم نقشه های علمی را از دیدگاه مفهومی، فنی و ابزاری مطرح و تفسیر کند؛ به نحوی که خواننده بعد از مطالعه این اثر بتواند به بخش مهمی از اصول، فنون و ابزارهای کاربردی این حوزه تسلط یابد.

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
پیشگفتار
فصل اول: مبانی نظری مصورسازی دانش
1ـ1 مقدمه
1ـ2 سیر تحول مفهومی علم سنجی: از تحلیل استنادی تا مصورسازی حوزۀ دانش
1ـ2ـ1 نمایۀ استنادی علوم و تأثیرات آن بر علم سنجی
1ـ2ـ2 مصورسازی دانش از دید تاریخی به نگاهی جامعه شناختی
1ـ2ـ3 فن هم استنادی، زمینه ساز مصورسازی حوزۀ دانش
1ـ3 خودآزمایی
فصل دوم: مصورسازی و نقشههای علمی
2ـ1 مقدمه
2ـ2 مصورسازی اطلاعات
2ـ2ـ1 کلیات (تعریف و تاریخچه)
2ـ2ـ2 استفاده از استعاره های تصویری در بیان روابط پیچیده
2ـ2ـ3 ویژگی‎ های نمایشی مطرح در مصورسازی اطلاعات
2ـ3 نقشه های علمی ابزاری کارآمد در مصورسازی اطلاعات علمی­ دانشگاهی
2ـ3ـ1 کلیات
2ـ3ـ2 تفاوت نقشه های علمی با نقشه های مکانی و سیستم های رده بندی
2ـ3ـ3 بررسی تاریخی نقشه های علمی
2ـ3ـ4 کارکردها و کاربردهای نقشه های علمی
2ـ3ـ5 اهداف اساسی ترسیم در قالب نقشه های علمی
2ـ4 خودآزمایی
فصل سوم: راهکارها و راهبردهای ترسیم نقشه های علمی
3ـ1 مقدمه
3ـ2 تحلیل شبکه های اجتماعی
3ـ2ـ1 کلیات
3ـ2ـ2 بررسی ماهیت علم و دانش و سازگاری آن با ویژگی های شبکه ای
3ـ2ـ3 انواع شبکه ها
3ـ2ـ4 شاخص های سنجش شبکه
3ـ2ـ5 جمع بندی
3ـ3 خودآزمایی
فصل چهارم: گام های عملی ترسیم نقشه های علمی
4ـ1 مقدمه
4ـ2 گام اول، انتخاب داده های تحلیل پذیر
4ـ3 گام دوم، انتخاب فیلدهای مناسب تحلیل (واحد تحلیل)
4ـ3ـ1 انواع واحدهای تحلیل
4ـ4 گام سوم، پیشپردازش دادههای خام منابع پیوسته (استخراج اطلاعات یا انتخاب «واحد سنجه»)
4ـ5 گام چهارم، تحلیل و ترسیم داده های منتخب
4ـ5ـ1 تحلیل محتوا و الگوریتم های آن
4ـ5ـ2 انواع رویکردهای بازنمایی اطلاعات
4ـ6 گام پنجم، تخصیص برچسب برای خوشه های شناساییشده
4ـ7 خودآزمایی
فصل پنجم: بایستههای نرمافزارهای ترسیم نقشههای علمی
5ـ1 مقدمه
5ـ2 قابلیت استخراج دادهها از پایگاههای استنادی، انتشاراتی و اطلاعاتی
5ـ3 انواع واحدها و فنون تحلیل ترسیم نقشههای علمی
5ـ4 پیشپردازش دادهها گامی اساسی در ترسیم نقشههای علمی
5ـ5 فرایند نرمالسازی
5ـ6 گام ترسیم
5ـ7 روش تحلیل
5ـ8 فنون مصورسازی
5ـ9 تفسیر و اعتبارسنجی
5ـ10 خودآزمایی
فصل ششم: معرفی کارآمدترین نرمافزارهای ترسیم نقشههای علمی
6ـ1 مقدمه
6ـ2 معرفی و روند استفاده از نرم افزار سایت اسپیس
6ـ2ـ1 مقدمه
6ـ2ـ2 گردآوری داده ها
6ـ2ـ3 شروع کار با سایت اسپیس
6ـ2ـ4 پروژۀ آزمایشی سایت اسپیس در خصوص تروریسم
6ـ2ـ5 پیکربندی اجرای سایت اسپیس
6ـ2ـ6 مصورسازی
6ـ2ـ7 دیگر کارکردها
6ـ2ـ8 سنجهها و شاخصهای به کار رفته در سایت اسپیس
6ـ3 نرم افزار بیب اکسل
6ـ3ـ1 مقدمه
6ـ3ـ2 طریقۀ نصب و استفاده
6ـ3ـ3 طریقۀ ورود دادهها از وبآوساینس و اسکاپوس
6ـ3ـ4 ایجاد فایل OUT و محاسبۀ توزیع فراوانی
6ـ3ـ5 فرایند ساخت شبکۀ هم استنادی با استفاده از ابزار بیب اکسل
6ـ3ـ6 فرایند ساخت شبکۀ هم نویسی با استفاده از ابزار بیب اکسل
6ـ3ـ7 برخی از دیگر کارکردهای بیب اکسل
6ـ4 راهنمای نرم افزار ساینس آو ساینس یا سای2
6ـ4ـ1 مقدمه
6ـ4ـ2 بارگذاری نصب و حذف سای2
6ـ4ـ3 رابط کاربری سای2
6ـ4ـ4 قالب های داده ها
6ـ4ـ5 ذخیرۀ مصورسازی ها برای انتشار
6ـ4ـ4 پلاگین های ابزار سای2
6ـ4ـ7 بارگیری، نمایش و ذخیرۀ داده ها در سای2
6ـ4ـ8 فرایند کلی تحلیل داده ها در سای2
6ـ4ـ9 فرایند مصورسازی شبکه در سای2
6ـ4ـ10 فرایند مدل سازی شبکه در سای2
6ـ5 معرفی اجمالی سایر نرم افزارهای به کار رفته در ترسیم نقشه های علمی
6ـ5ـ1 راهنمای کاربری نرم افزار وی اُ اِس ویور
6ـ5ـ2 نرم افزارهای لیدسدرف
6ـ5ـ3 گِفی
6ـ5ـ4 هیست سایت
6ـ5ـ5 ورک بنچ تول
6ـ5ـ6 نودایکس ال
6ـ5ـ7 پاژک
6ـ5ـ8 پابلیش اُر. پریش
6ـ5ـ9 پروژۀ آر
6ـ5ـ10 جعبه ابزار ارزیابی شبکۀ یکپارچۀ علمی
6ـ5ـ11 سیت کیس
6ـ6 خودآزمایی
منابع

مشخصات کلی
سایر مشخصات
تعداد صفحات

نویسنده

ناشر

تاریخ چاپ

شابک

موضوع

شماره چاپ

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی