فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1

نقد و بررسی اجمالی

کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 که پیش روی شماست ترجمة کتاب Physiology of sport and exercise نوشتة David L. costill , Jack H. Wilmore , w. Larry Kenny است و مؤسسة انتشاراتی معتبر جهان یعنی Human Kinetics در سال 2012 آن را چاپ و منتشر کرده است.

«فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی» یازده فصل دارد.
در فصل اول ساختار و عملکرد عضلة فعال بررسی می شود.
فصل دوم دربارة سوخت مورد نیاز برای فعالیت ورزشی است.
فصل سوم کنترل عصبی – عضلانی فعال است. کنترل هورمونی در فعالیت ورزشی عنوان فصل چهارم کتاب است.
مصرف انرژی و خستگی در فصل پنجم مطرح شده و دستگاه قلبی – عروقی و کنترل آن فصل ششم کتاب است.
در فصل هفتم دستگاه تنفسی و تنظیم آن و در فصل هشتم واکنش های قلبی – تنفسی به فعالیت ورزشی شدید توضیح داده می‌شود.
فصل نهم این کتاب اصول تمرین ورزشی و فصل دهم سازگاری مربوط به تمرین مقاومتی را خاطر نشان می کند.
فصل آخر دربارة سازگاری ناشی از تمرین هوازی و غیرهوازی است.

آنچه در کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 می خوانید :

بخش 1 :عضله در فعاليت ورزشي

فصل 1 : ساختار و عملكرد عضله در فعاليت ورزشی
فصل 2: سوخت مورد نیاز فعاليت ورزشی:متابولیسم عضله و تولید ATP92
فصل 3 : كنترل عصبی عضله فعال
فصل 4 : کنترل هورمونی فعالیت ورزشی
فصل 5 : انرژی هزینه ای و خستگی

بخش 2 :عملكرد قلبي - عروقي و تنفس

فصل 6 : دستگاه قلبی – عروقی و كنترل آن
فصل 7 : دستگاه تنفسی و تنظيم آن
فصل 8 : پاسخهای  قلبی – تنفسی به فعاليت ورزشی شديد

بخش 3 :تمرين فعاليت ورزشي

فصل 9 :اصول تمرين فعاليت ورزشی
فصل 10: سازگاری‌‌های مربوط به تمرين مقاومتی
فصل 11 : سازگاری‌های ناشی از تمرينات هوازی و غيرهوازی

شما می توانید برای خرید کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 و سایر کتاب های مورد علاقه خود از طریق وب سایت یا نرم افزار تلفن همراه جویا کتاب اقدام نمایید. در صورتیکه کتاب مورد نظر شما موجود نباشد یا در جویا کتاب عرضه نشده باشد به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت پیگیری های لازم جهت تهیه و ارسال آن برای شما انجام گیرد.

برچسب:
پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی